Permutacije
 

Permutacije vaja 17


Iz števk števila 9759279 sestavljamo nova števila.


  • Koliko takih števil lahko sestavimo?


  • Koliko takih števil se konča s tremi deveticami?


  • Koliko takih števil se začne s števko 7 in konča s števko 9?


  • Koliko takih števil se konča z dvema enakima števkama? 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak