• Koliko besed lahko zapišemo s permutiranjem črk besede KLASJE?


  • Koliko takih besed se začne in konča s soglasnikom?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak