Na razpolago imamo črke iz besede UČBENIK. Zanima nas, koliko različnih besed lahko sestavimo, pri čemer:


  • nimamo dodatnih omejitev,


  • morajo biti samoglasniki na enakih mestih kot v besedi UČBENIK,


  • morajo biti isti samoglasniki na istih mestih kot v besedi UČBENIK. 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak