Osebni zaimki - Personalpronomen
 

Personalpronomen - Osebni zaimki
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Osebni zaimki stojijo v povedih namesto samostalnika (namesto osebe ali neosebe). Z njimi nadomestimo osebe ali neosebe, ki so bile v besedilu že prej omenjene. Zaimke lahko postavimo v 1., 3. in 4. sklon. V 2. sklonu pa se svojilni zaimki ne uporabljajo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tabela osebnih zaimkov za ednino in množinoPoglejmo vse osebne zaimke v vseh sklonih, urejene za ednino in množino.


Singular (ednina)Plural (množina)V prvem sklonu osebni zaimek za 3. osebo ednine ali množine (ona, on, ono, oni) vedno ustreza členu samostalnika, na katerega se nanaša:


 • vsem samostalnikom ženskega spola ednine, ki imajo torej člen die, ustreza osebni zaimek sie (ona);


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • vsem samostalnikom moškega spola ednine, ki imajo torej člen der, ustreza osebni zaimek er (on);


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • vsem samostalnikom srednjega spola ednine, ki imajo torej člen das, ustreza osebni zaimek es (ono);


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • vsem samostalnikom množine, ki imajo torej člen die, ustreza osebni zaimek sie (oni).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nemščina ne pozna dvojine, kot slovenščina. Nekatere množinske zaimke lahko zato v slovenščino prevedemo na dva načina, odvisno od konteksta:

 • zaimek wir v nemščini izraža samo množino in pomeni mi (ali mé), slovenščino pa ga lahko prevedemo na dva načina: izraža lahko dvojino (midva, midve) ali množino (mi, mé).

 • zaimek ihr v nemščini izraža samo množino in pomeni vi (ali vé), v slovenščino pa ga lahko prevedemo na dva načina: izraža lahko dvojino (vidva, vidve) ali množino (vi, vé).

 • zaimek sie v nemščini izraža samo množino in pomeni samo oni (ali one), v slovenščino pa ga lahko prevedemo na dva načina: izraža lahko dvojino (onadva, onidve) in množino (oni, one).Določanje osebnih zaimkov v stavkuPri zamenjavi samostalnika z osebnim zaimkom moramo izbrati tak osebni zaimek, ki ustreza:

 • številu,

 • osebi,

 • spolu,

 • in sklonu

samostalnika, ki ga zamenjuje.


Spol zaimka, ki ga razberemo iz člena samostalnika, iščemo samo pri 3. osebi ednine.Spol in število samostalnika moramo poznati ali razbrati iz končnice njegovega člena. Pri določanju sklona (1., 3. ali 4. sklon) osebnega zaimka pa si pomagamo z vprašalnicami ali predlogi.


Za osebne zaimke veljajo enake vprašalnice in predlogi, kot za sklanjatev samostalnika, saj zaimek nadomešča samostalnik. Z vprašalnico si pomagamo, če osebni zaimek ne stoji skupaj s predlogom. Ko pa je ob osebnem zaimku predlog, potem ta določa sklon zaimka.


Določanje sklona osebnih zaimkov s pomočjo vprašalnicPri določanju sklona zaimka si pomagamo z vprašalnicami, ko v stavku ni značilnih predlogov. Poglejmo, katere sklone določajo vprašalnice.


Vprašalnica za 1. sklon


Če se po zaimku vprašamo kdo ali kaj?, potem osebni zaimek postavimo v 1. sklon. Ustrezni zaimek lahko najdemo v zgornji tabeli.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo še nekaj primerov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalnica za 3. sklon


Vprašalnica za osebni zaimek v 3. sklonu je komu ali čemu?


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo še nekaj primerov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalnica za 4. sklon


Vprašalnica za 4. sklon je koga ali kaj?


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo še nekaj primerov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Določanje osebnih zaimkov s pomočjo predlogovOsebni zaimki lahko stojijo skupaj z značilnimi predlogi, ki se vežejo s 3. in 4. sklonom. Pri predlogih pa osebnih zaimkov ni mogoče vedno ustrezno prevesti v slovenščino glede na zgornjo tabelo. Pomembno je le, da vemo, s katerim sklonom se določen predlog veže in zaimek postavimo v zahtevani sklon. Pomagamo si s tabelo zgoraj.


Predlogi, ki se vežejo s 3. sklonom, so:

 • aus,

 • bei,

 • mit,

 • nach,

 • von,

 • zu,

 • seit,

 • gegenüber.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Predlogi, ki se vežejo s 4. sklonom, so:

 • bis,

 • durch,

 • für,

 • gegen,

 • ohne,

 • um,

 • entlang.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vrstni red zaimkov in samostalnikov v stavkuV stavku lahko poleg glagola stojijo:

 • sami samostalniki,

 • osebni zaimki in samostalniki,

 • sami osebni zaimki.

Pri strukturi stavka moramo upoštevati pravila vrstnega reda osebnih zaimkov in samostalnikov. Poglejmo jih.


Osebni zaimki in samostalniki v 3. in 4. sklonuKo imamo v stavku osebne zaimke in samostalnike v 3. ali v 4. sklonu, potem osebni zaimki vedno stojijo pred samostalniki.


Stavek tvorimo po pravilu:


osebni zaimek + samostalnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo še nekaj podobnih primerov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Samo osebni zaimki v 3. in 4. sklonuKo imamo v stavku dva osebna zaimka:

 • enega v 3. in

 • drugega v 4. sklonu,

potem stoji zaimek v 4. sklonu vedno pred osebnim zaimkom v 3. sklonu.


Stavek tvorimo:


osebni zaimek v 4. sklonu + osebni zaimek v 3. sklonuPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo še nekaj primerov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Jelka Oder