Osnovni izračuni pH in indikatorji
 

Osnovni izračuni pH in indikatorji vaja 21


Izračunaj koncentracijo aluminijevega hidroksida, če veš, da je njegov pOH enak 3.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK