Osnovni izračuni pH in indikatorji
 

Osnovni izračuni pH in indikatorji vaja 23


Izračunaj koncentracijo anilina, če veš, da je njegova raztopina ima pH 8 in njegova konstanta base je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK