Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Piramida je oglato geometrijsko telo, ki je omejeno z n-kotnikom () in n trikotniki.


Osnovno ploskev piramide predstavlja n-kotnik.


Stranske ploskve piramide so trikotniki. Plašč piramide tvori n trikotnikov.


Osnovni robovi so robovi, ki omejujejo osnovno ploskev.


Vsi ostali robovi se imenujemo stranski robovi in se stikajo v vrhu piramide.


Višina piramide je razdalja med osnovno ploskvijo in vrhom piramide.


Stranske višine piramide so višine stranskih ploskev, višine trikotnikov, ki tvorijo plašč piramide.PiramidaVrste piramidPiramido poimenujemo po n-kotniku v osnovni ploskvi, zato je lahko piramida tristrana, štiristrana, petstrana ...


Štiristrana piramidaŠeststrana piramidaPokončne in poševne piramidePiramide ločimo na pokončne in poševne piramide.


Pokončne piramide so piramide, ki imajo vse stranske robove enako dolge.Pokončna piramidaPri poševnih piramidah pa so stranski robovi različnih dolžin.Poševna piramidaPravilna piramidaPravilna piramida je pokončna piramida, ki ima za osnovno ploskev pravilni n-kotnik (enakostranični trikotnik, kvadrat, ...).Pravilna štiristrana piramidaPravilna šeststrana piramidaEnakoroba piramidaEnakoroba piramida je piramida, ki ima vse robove enako dolge (osnovne in stranske).Enakoroba štiristrana piramidaPovršina piramidePovršina piramide je vsota ploščin vseh njenih mejnih ploskev. Označimo jo s črko P.


Površina piramide:
- ploščina osnovne ploskve


- ploščina plašča, ki je enaka vsoti ploščin vseh stranskih ploskevProstornina piramideProstornina piramide je velikost prostora, ki ga piramida zavzema. Označimo jo s črko V. Prostornina piramide je enaka tretjini prostornine prizme, ki ima isto osnovno ploskev in isto višino kot naša piramida.


Prostornina piramide:
- ploščina osnovne ploskve


- višina piramide
glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar