Piramida
 

Piramida vaja 14


Nariši skico pravilne enakorobe tristrane piramide. Označi njene robove ter višino. Zapiši formuli za površino in prostornino takšne piramide.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli