Piramide
 

Piramide vaja 8


Štiristrana piramida ima za osnovno ploskev kvadrat s stranico 15 cm.Izračunajte površino in prostornino piramide, če je kot med osnovnim in stranskim robom .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar