Piramide
 

Piramide vaja 10


Izračunajte dolžino telesne diagonale kocke, ki jo dobimo, če pretopimo kovinsko pravilno štiristrano piramido z osnovnim robom 4 cm in ploščino plašča .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar