Piramide
 

Piramide vaja 4


Kolikšna je višina pravilne tristrane piramide, ki ima enako prostornino kot kocka s površino . Osnovni rob piramide pa je enak trem četrtinam stranske diagonale kocke.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar