Piramida
 

Piramida vaja 5


Dopolni spodnjo poved.


Piramida je __________________, če so vsi njeni robovi enako dolgi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli