Matura 2008, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2008, spomladanski rok, višji nivo vaja 3


Dana je tristrana piramida .
  • V trikotniku s podatki


    in polmerom trikotniku očrtane krožnice je točka središče temu trikotniku očrtane krožnice. Izračunajte skalarni produkt .


  • Izrazite vektorja in kot linearno kombinacijo vektorjev
    Dokažite, da velja enakost .


  • Naj bo piramida enakoroba. Dokažite, da sta nasprotna robova in med seboj pravokotna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh