Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 2


V 50 l posodo damo 1 kg dušika z relativno molekulsko maso 28 in 2 kg kisika z relativno molekulsko maso 32. Temperatura je . Določi procentualno sestavo te mešanice in skupni tlak.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana