Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 11


V 50 l jeklenki imamo 5 kg plina s tlakom 60 barov. Z jeklenko povežemo drugo, 20 litersko jeklenko, odpremo ventila in počakamo, da se tlaka izenačita. Proces se vrši pri stalni temperaturi. Kolikšen je nov tlak v jeklenki. Kolikšna je masa plina v obeh jeklenkah?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana