Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 12


V steklenici z volumnom je pri temperaturi plina .


  • Kolikšen je tlak ogljikovega dioksida v steklenici pri temperaturi ?

  • Pri v steklenico dodamo dodatnih . Koliko molekul je tedaj v steklenici?

  • Kolikšen je v tem primeru tlak ?


Upoštevaj, da je splošna plinska konstanta , Avogadrova konstanta in kilomolska masa ogljikovega dioksida


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik