Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 14


Pnevmatika z volumnom 10 litrov je napolnjena z zrakom pri 17 °C na tlak 2,21 bar. Zaradi vročega poletja se segreje na 45 °C, prav tako zrak v njej.


  • Mislimo si, da so vse molekule, ki sestavljajo zrak, enake. Koliko "molekul zraka" bi bilo potrebno odstraniti ali dodati pnevmatiki, da se tlak in volumen ohranita?

  • Kakšno mora biti razmerje med prostornino na začetku in na koncu, da se tlak in število molekul ohranita?

  • Kolikšna je lahko največja temperatura asfalta, da pnevmatika ne poči? Največji tlak v pnevmatiki je lahko 2,55 bar. Obravnavaj jo kot togo, neprodušno zaprto telo.


Splošna plinska konstanta je , Avogadrova konstanta pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik