Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 15


V 10 litrski posodi imamo mešanico helija in argona pri temperaturi 273 K in celokupnem tlaku 1 bar. Začetno razmerje delnih tlakov, definirano kot: je enako 1,2. Začetna masa zmesi je 10 g. Nato pa v posodo dodamo 2 g vodika .


  • Koliko je razmerje delnih tlakov helija in argona po dodatku vodika?

  • Koliko je razmerje delnih tlakov helija in vodika ? Rezultat zapiši na 3 decimalke natančno.


Upoštevaj, da je plinska konstanta , in pa kilomolske mase omenjenih elementov:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik