Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 16


V posodi s prostornino 5 l imamo mešanico plinov kisika in dušika . Masa kisika v posodi predstavlja 55 % celotne mase, masa dušika pa 45 % celotne mase. Temperatura v posodi je 300 K, gostota mešanice pa je .


  • Kolikšna je masa zmesi in kolikšen je celoten tlak v posodi?

  • Kolikšno je razmerje med številom molekul kisika in številom molekul dušika v zmesi?


Splošna plinska konstanta , Avogadrova konstanta pa . Kilomolska masa kisika dušika pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik