Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 17


Tlak v žarnici je . Privzemi, da je vsa snov v žarnici plin argon s kilomolsko maso ter da ima žarnica obliko krogle s polmerom 3 cm. Pri ugasnjeni luči je temperatura v notranjosti žarnice 300 K.


  • Koliko atomov argona je v žarnici?

  • Ko luč prižgemo, se plin v žarnici segreje na 380 K. Koliko je tedaj tlak v žarnici?


Upoštevaj, da je splošna plinska konstanta , Avogadrova konstanta pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik