Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 20


Na začetku je plin pri tlaku 1,5 bar s prostornino 1 liter in pri temperaturi 70 °C. Na plinu najprej opravimo izohorno spremembo in izmerimo, da temperatura sedaj znaša 413 °C. Nato opravimo izotermno spremembo in izmerimo tlak, ki pa znaša 1 bar. Opravimo še izobarno spremembo in na koncu prostornina plina znaša 2 l. Določi manjkajoči par med spremenljivkami pri vsakem stanju plina v nalogi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Saša Hrka