Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 5


Kolikšna je masa zraka v prostoru, ki ima 4 m x 4 m x 2,5 m. Tlak je 1 bar in temperaturi . Povprečna kilomolska masa zraka je 29 kg.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana