Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 9


Petdeset litersko jeklenko napolnimo s 3 kg kisika. Temperatura je . Relativna masa kisikove molekule je 32. Kolikšen je tlak v jeklenki?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana