Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 1


Kolikšna je gostota zraka v jeklenki pri temperaturi in tlaku 100 barov? Relativna molekularna masa je 29.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana