Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 6


Oceni gostoto zraka na višini 20 km. Temperatura je in tlak 0,1 bara. Relativna molekularna masa zraka je približno 29.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana