Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 4


V kubičnem metru zraka je 10 g ogljikovega dioksida . Kolikšen je njegov delni tlak pri temperaturi ? Relativna atomska masa kisika je 16 in ogljika 12.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana