Plinska enačba
 

Plinska enačba vaja 3


V 100 litrski posodi je zrak s temperaturo in tlakom 1,010 bara. V posodo damo 2 g vode in počakamo, da izhlapi. Temperatura pade na . Kolikšen je delni tlak vodne pare v posodi in celotni tlak? Kilomolska masa vode je 18 kg.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana