Predpreteklik - Plusquamperfekt
 

Plusquamperfekt - Predpreteklik
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Predpreteklik izraža dejanje, ki se je zgodilo pred drugim preteklim dejanjem.


Tvorimo ga tako, da:

 • na 1. ali 2. mesto v stavku postavimo pomožni glagol "haben" ali "sein" v nesestavljeni preteklik,

 • na konec stavka pa postavimo pretekli deležnik.


Spregamo samo pomožni glagol, pretekli deležnik ostane vedno v isti obliki. Pravila za izbiro pomožnega glagola ("haben" ali "sein") so enaka kot pri sestavljenem pretekliku (Perfektu):


 • haben izberemo za glagole trajanja, stanja, prehodne in modalne glagole


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • sein pa izberemo za

  • glagole premikanja, spremembe kraja oz. stanja in

  • za izjeme: sein, bleiben, werden, passieren / geschehen in gelingen, ki izražajo stanje, ne pa premikanja.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Plusquamperfekt mit Modalverb - Predpreteklik z modalnim glagolomEnako kot za običajne glagole, velja podobnost s sestavljenim preteklikom tudi za modalne glagole v predpretekliku. Spomnimo se, da je:

 • pomožnik pri modalnih glagolih vedno "haben",

 • modalni glagol v vlogi polnopomenskega glagola pa postavimo v pretekli deležnik na konec stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kjer pa v stavku poleg modalnega stoji še polnopomenski glagol, pa se spomnimo, da je:

 • pomožnik prav tako vedno "haben",

 • ter da na koncu stavka oba glagola (polnopomenski in modalni) stojita v nedoločniku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Plusquamperfekt mit "nachdem" - Predpreteklik z veznikom "potem ko"Predpreteklik najpogosteje srečujemo v časovnem odvisniku z veznikom nachdem (potem ko). Tam, kjer stoji veznik nachdem:

 • postavimo glagol v predpreteklik,

 • v drugem delu pa glagol postavimo v katerikoli preteklik (Perfekt ali Präteritum).


V odvisnem stavku, v katerem je veznik nachdem, je vrstni red glagolov drugačen kot v enostavčni povedi:

 • na predzadnjem mestu stoji pretekli deležnik,

 • na zadnjem mestu pa pomožnik predpreteklika.


Če je v odvisnem stavku:

 • glavni stavek na začetku, v njem stoji preteklik na 2. mestu;

 • glavni stavek za odvisnim, stoji glagol v pretekliku takoj za vejico.


Seveda pa lahko predpreteklik uporabimo tudi v enostavčni povedi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Jelka Oder