Poklicna matura 2006, jesenski rok
 

Poklicna matura 2006, jesenski rok vaja 6


Izračunajte dolžini neznanih daljic x in y na skici.

 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.