Pitagorov, Evklidov in višinski izrek
 

Pitagorov, Evklidov in višinski izrek vaja 22


Dan je romb s stranico dolgo . Pravokotna projekcija presečišča diagonal nam stranico romba razdeli na dva odseka, dolga in .


  • Izračunaj oddaljenost presečišča diagonal od stranice romba.

  • Izračunaj dolžini diagonal romba.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Viktorija Ternar Horvat