Rešene vaje za poglavje:
 

Koncentracija, topnost in deleži topljenca v raztopinah

download pdf
  Prikaži teorijo [1]