Poimenovanje celic v preglednicah
 

Poimenovanje celic v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Poimenovanje celic pomeni, da celici s podatkom določimo opisno ime. Z njim opišemo pomen podatka in ga lahko tako med mnogimi podatki hitreje poiščemo. Ime celice torej smiselno opredeljuje vsebino celice in velja v celotni preglednični datoteki.


Naslov ali ime celice?V formulah ali funkcijah lahko uporabimo vrednosti, celice ali funkcije. Na celice se lahko sklicujemo po:

  • relativnem naslovu celice (na primer ),

  • absolutnem naslovu celice (na primer ),

  • mešanem naslovu celice (na primer ) ali

  • neposredno po imenu celice (na primer širina). Sklicevanje na ime celice ima isti pomen kot absoluten sklic nanjo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Postopek poimenovanja celiceV čem je torej prednost poimenovanja celic? Predvsem dvoje:

  • iz formule lahko razberemo njen pomen,

  • na poimenovano celico se lahko sklicujemo v katerikoli formuli v preglednici, ni nam potrebno poznati lokacije celice.


Kako poimenujemo celico?

  • označimo celico s podatkom,

  • na začetek vnosne vrstice (namesto naslova celice) vtipkamo izbrano ime celice in

  • postopek potrdimo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ime celice je lahko sestavljeno iz črk, številk, pik ali podčrtajev, presledki pa niso dovoljeni. Poimenujemo smiselno, glede na pomen podatka. Ime velja v celotni datoteki.Celico lahko poimenujemo tudi na drugačen način, z ukazom za poimenovanje celic.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poimenujemo lahko tudi več celic skupaj, torej področje celic. Ponavadi je to tabela s podatki, nad katerimi uporabljamo funkcije za iskanje in sklicevanje v preglednicah.


Uporaba poimenovane celiceKako poimenovani podatek uporabimo v formuli? Namesto sklicevanja na absoluten naslov celice, v kateri se podatek nahaja, v formulo vtipkamo le ime podatka. Tako je vnos formule lažji, saj nam sploh ni treba vedeti, kje v preglednici se podatek nahaja.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Upravljanje imenSeveda lahko ime celice tudi spremenimo ali izbrišemo. Pri tem moramo paziti, da izbrisano ime ni uporabljeno v neki formuli.


S postopkom brisanja odstranimo le ime celice, ne pa tudi samega podatka v celici.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj