Poimenovanje ogljikovodikov
 

Poimenovanje ogljikovodikov vaja 7


Nariši strukturno formulo spojine!

2,3-dimetilbutan


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK