Poimenovanje ogljikovodikov
 

Poimenovanje ogljikovodikov vaja 12


Nariši racionalno formulo spojine:

4-metil-3-propilheksa-2-en


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK