Poliamidi
 

Poliamidi vaja 14


Prikazana je struktura nomeksa.


NomeksV katero skupino nomeks uvrščamo? Svoj odgovor utemelji.


  • Karboskilne kisline.

  • Polisaharidi.

  • Poliamidi.

  • Poliestri.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe