Poliamidi
 

Poliamidi vaja 18


Podani sta dve molekulski formuli dveh različnih polimerov: in . Ena molekulska formula predstavlja amilozo, ki spada v skupino polisaharidov. Druga molekulska formula pa predstavlja poliamid najlon 66.

Določi, katera molekulska formula pripada amilozi in katera najlonu 66.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe