Poliamidi
 

Poliamidi vaja 1


Na sliki je prikazan najlon 6, 6, ki nastane pri polimerizaciji med heksandiaminom in adipinsko kislino. Na strukturi označi vez, s katero sta povezana heksandiamin in adipinska kislina. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe