Poliamidi
 

Poliamidi vaja 20


Kako lahko dokažemo amidno vez v molekuli poliamida?


  • Z dodatkom Tollensovega reagenta.

  • Poliamidu dodamo fenolftalein.

  • Izvedemo biuretsko reakcijo.

  • Dodamo jodovico, ki se obarva modro.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe