Poliestri
 

Poliestri vaja 5


Katera izmed naštetih funkcionalnih skupin se značilno ponavlja v molekuli poljubnega poliestra?


  • skupina

  • skupina

  • skupina


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe