Polinomi
 

Polinomi vaja 9


Poišči neznanke a,b in c, za katere velja:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK