Polinomi
 

Polinomi vaja 7


Poišči neznanke a,b in c, za katere velja:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK