Položajna izomerija
 

Položajna izomerija vaja 1


Nariši in poimenuj vse položajne izomere pentadiena.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK