Položajna izomerija
 

Položajna izomerija vaja 4


Nariši in poimenuj vse položajne izomere klorobutina.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK