Potenčna funkcija
 

Potenčna funkcija vaja 3


Dana je funkcija . Izračunaj presečišče grafa funkcije in premice .


 

urednik gradiva: Barbara Toman