Funkcije
 

Funkcije vaja 1


Katere izmed točk , , in ležijo na grafu funkcije ?


 

urednik gradiva: Barbara Toman