Potenčna funkcija
 

Potenčna funkcija vaja 2


Katere izmed točk , , in ležijo na grafu funkcije ?


 

urednik gradiva: Barbara Toman