Potenčna funkcija
 

Potenčna funkcija vaja 4


Izračunaj presečišče grafa funkcije in simetrale lihih kvadrantov.


 

urednik gradiva: Barbara Toman