Potenčna funkcija
 

Potenčna funkcija vaja 5


Dana je funkcija
Nariši njen graf in ga vzporedno premakni za vektor premika . Zapiši predpis premaknjene funkcije.


 

urednik gradiva: Barbara Toman