Funkcije
 

Funkcije vaja 2


Na sliki je graf potenčne funkcije v premaknjeni legi. Zapiši njen predpis. 

urednik gradiva: Barbara Toman