Potenčna funkcija
 

Potenčna funkcija vaja 6


Na sliki je graf potenčne funkcije v premaknjeni legi. Zapiši njen predpis. 

urednik gradiva: Barbara Toman